Testy weryfikacyjne dla uczelni

Testy weryfikacyjne dla instytucji edukacyjnych stają się coraz bardziej popularnym narzędziem, które stopniowo wypierają dotychczasowe metody egzaminacyjne. Pozwalają nie tylko dokładnie i skutecznie ocenić poziom zaawansowania w przypadku konieczności sprawdzenia poziomu znajomości angielskiego kandydatów podczas przyjęć na studia. Ich konstrukcja umożliwia także oceniać postępy w nauce na koniec semestru lub studiów.

Testy uniwersalne są idealnym rozwiązaniem sprawdzającym stopień znajomości języka angielskiego u kandydatów podczas przyjęć na studia lub na zakończenie studiów. Ich uniwersalna struktura znalazła uznanie także w instytucjach wykorzystujących rekrutację na stanowiska w środowisku innym niż biznesowe. Testy pomagają instytucjom zweryfikować poziom znajomości angielskiego kandydatów w sposób łatwy i niezawodny zapewniając szybkie wyniki, które są zgodne z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Testy rekrutacyjne

Efektywna ocena poziomu zaawansowania ułatwiająca przygotowanie odpowiedniego harmonogramu zajęć oraz rozkładu lekcji językowych.

Testy egzaminacyjne

Testy dostosowane do programu dydaktycznego zajęć lub kierunku studiów, wykorzystujące specjalistyczną terminologię.

Możliwość testowania poziomu znajomości języka angielskiego kandydatów jest bardzo ważna dla wyższych uczelni i instytucji edukacyjnych, czy to podczas rekrutacji, naboru na staż, badania postępów w nauce czy na zakończenie studiów.