Weryfikacja językowa dokumentów

Zlecenia weryfikacji językowej dokumentów przesyłane są naszym ekspertom przez osoby chcące sprawdzić, czy ich tekst jest poprawny pod względem językowym i merytorycznym. Taka redakcja polega na analizie docelowego tekstu pod względem założonego celu komunikacyjnego, poprawności językowej, rejestru stylistycznego i konwencji przyjętych w danej dziedzinie. Dokument może być weryfikowany bez porównania go z tekstem wyjściowym, zatem wprowadzane są do tekstu zmiany, które trafniej oddają wyrażone treści oraz ulepszają dokument pod względem brzmienia i czytelności.

Redakcja językowa

To niezbędny element procesu kontroli jakości (QC - quality control) i poza eliminacją błędów gramatycznych oraz interpunkcyjnych lingwista dba o zminimalizowanie możliwości wystąpienia niezręczności językowych lub jakichkolwiek przeoczeń.

Weryfikacja ta stosowana jest np. w korespondencji prywatnej, biznesowej i urzędowej, treściach marketingowych (ofertach, katalogach, broszurach, stronach internetowych i blogach), biznesplanach, artykułach prasowych, pracach i publikacjach naukowych, tekstach literackich, a także wielu innych materiałach. Dzięki współpracy ze specjalistami z różnych branż możemy dokonać profesjonalnego tłumaczenia oraz weryfikacji w wielu dziedzinach.

Redakcja merytoryczna

Weryfikacja tekstu przez eksperta z danej branży, m.in. założonego celu komunikacyjnego, poprawności językowej, rejestru stylistycznego i konwencji przyjętych w danej dziedzinie. Jej celem jest zminimalizowanie możliwości wystąpienia pomyłek terminologicznych.

Obejmuje tłumaczenia odpowiednie dla publikacji naukowych (np. artykułów medycznych, tekstów książek i czasopism specjalistycznych oraz innych treści przeznaczonych do publikacji). Z miejscem publikacji często związana jest konkretna specyfikacja techniczna, a niemal każdy z urzędowych dokumentów należy złożyć w odrębnym formacie. Weryfikacja merytoryczna ta proces gwarantujący całkowitą pewność co do poprawności danego tekstu.

Weryfikatorzy z Enjoy analizują przetłumaczony tekst w celu wyłapania wszelkich błędów, pomyłek oraz nieścisłości, które mogły powstać podczas tłumaczenia. Nasze weryfikacje cechuje skrupulatne sprawdzenie adekwatności przetłumaczonych terminów oraz zbadanie tekstu pod kątem właściwości użytej terminologii.

Tłumaczenia dokumentów z weryfikacją to idealne rozwiązanie dla biznesu:

Postawimy w twoich tekstach kropkę nad "i"

Wyobraź sobie te wszystkie problemy i trudności, które mogą wyniknąć z niestarannego tłumaczenia. Na dobrą sprawę wystarczy jeden błąd w tłumaczeniu z języka polskiego na język obcy czy w drugą stronę, aby zamiast triumfu i sukcesu zaliczyć wpadkę i ponieść porażkę. Wykonanie przekładu nie można więc nie tylko powierzyć komuś przypadkowemu, ale w tych dla Ciebie bardzo ważnych sytuacjach należy pomyśleć o weryfikacji.

Nasi korektorzy z dużą dbałością podchodzą do kwestii jakości, na którą składa się nie tylko weryfikacja gramatyczna, stylistyczna czy merytoryczna. Przede wszystkim realizujemy usługę dostosowaną do oczekiwań naszych klientów, dlatego niejednokrotnie uwzględniamy indywidualne uwagi, np. co do użycia konkretnej i charakterystycznej terminologii, którą posługuje się właśnie nasz klient.

Do roli weryfikatorów należy także takie opracowanie tekstu, aby był czytelny i zrozumiały dla danej grupy docelowej. Jeśli dokument ma trafić do profesjonalistów z danej branży, użycie skomplikowanej i wysokospecjalistycznej terminologii jest wskazane. Jeśli jednak tekst jest przeznaczony do szerszego grona (studentów, strażaków czy biznesmenów), korektor zadba o jego przystępną formę.

Język biznesu na wyciągnięcie ręki

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych Enjoy z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 173. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu obsługi zapytania i identyfikacji nadawcy. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.