Ciekawa lecz burzliwa historia języka angielskiego

🌍 Język angielski to najpopularniejszy język świata, a także uniwersalny język międzynarodowy. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, jak ciekawa jest historia języka angielskiego. Jego historia rozpoczyna w roku 407 n.e., kiedy to podbitą Brytanię opuszczają wojska rzymskie, pozostawiając wyspę jej rodowitym celtyckim mieszkańcom.

🧙‍♂️ 🧝‍♀️ ⚔️ Powrót do korzeni i pielęgnacja prawie zatartych tradycji nie trwały jednak długo. Opuszczona przez Rzymian społeczność stała się celem plemion anglosaskich, które przez dziesiątki lat najeżdżały lokalną ludność. Był to czas inwazji i w efekcie germanizacji językowej (przede wszystkim) trzech plemion kolonijnych. Anglowie, Sasi oraz Jutowie w ciągu wieku swoich ingerencji skolonizowali ludność celtycką, czego skutkiem były narodziny nowego języka – staroangielskiego z lokalnymi dialektami: anglijskim, kentyjskim i najpopularniejszym zachodniosaksońskim.

👑 🪓 Dziesiątki lat zmian – nie tylko ustrojowych – nie były łaskawe dla ówczesnego języka. Śmierć króla Alfreda Wielkiego, władcy odpowiedzialnego za zjednoczenie wielu królestw spowodowała zastąpienie zachodniosaksońskiego innymi dialektami. Był to czas wielu zmian językowych aż do śmierci na polu walki innego władcy – Harolda. Inwazja normandzka spowodowała zmianę klasy panującej na wyspie i oczywiście języka. Zaczęto posługiwać się językiem francuskim, który miał ogromny wpływ na powstanie języka średnioangielskiego i nowoangielskiego. Wtedy też pojawiło się wiele zapożyczeń z j. francuskiego (np: council, parliament, jewel, pearl, dress, sausage, toast) oraz „zmiękczeń”, przez co współczesny język angielski nie jest tak „twardy”, jak jego niemiecka, czy skandynawska rodzina.

🪕 🎨 📜 Kolejnym bardzo ważnym okresem w ewolucji angielskiego była epoka Renesansu. Wynalezienie druku i rozwój masowego piśmiennictwa dał początek nowego języka angielskiego. Dialekt londyński zaczął obowiązywać w całym kraju, a dzięki przekazom piśmiennym starano się go ujednolicić. Koniec wojny stuletniej przywrócił natomiast językowi angielskiemu status wyższych sfer, co stało się niewątpliwym zastrzykiem energii w kierunku rozwoju literatury. Ogromny wpływ na to miał m.in. Wiliam Szekspir, którego dzieła wpływały na kształtowanie się ówczesnego języka.

➡️ Powstanie Imperium Brytyjskiego, późniejsza jego ekspansja oraz etap kolonizacji były przyczyną wzrostu jego popularności i prestiżu. Wtedy właśnie rozpowszechniła się nauka języka angielskiego w różnych krajach na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *