Najczęściej używany język na świecie

📶 Mimo, że od kilkudziesięciu lat językiem międzynarodowym jest angielski to najwięcej (bo ponad miliard) osób na świecie posługuje się językiem mandaryńskim, nazywanym inaczej chińskim. Jest on nie tyle językiem, co zbiorem narzeczy, które należą do grupy językowej sino-tybetańskiej. A mandaryński jest najbardziej rozpowszechnioną odmianą tego narzecza, narzuconą poniekąd obywatelom Chin przez władze centralne. Jest to także język urzędowy Singapuru i Tajwanu, więc zna go baaaardzo dużo osób!

Trudno sobie wyobrazić takie liczby, więc uznajmy hipotetycznie, że na 100 mieszkańców Ziemi siedemnaścioro (17) z nich mówi językiem chińskim. Całkiem sporo, prawie co 5 osoba. A jakie jeszcze języki cieszą się dużą popularnością? Uszeregowaliśmy je na podstawie liczby ludzi, dla których są to języki ojczyste:

2️⃣ pozycję od lat utrzymuje język hiszpański, a wraz z nim 30 krajów na siedmiu kontynentach, w których ponad około 650 mln ludzi porozumiewa się tym językiem. Szczególną popularnością cieszy się w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej oraz zachodniej Europie i Afryce. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących tym językiem przekracza półtora miliarda.

3️⃣ miejsce przypadło językowi angielskiemu, powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii. Pełni także funkcję języka oficjalnego bądź półoficjalnego w ponad 60 krajach świata. Łącznie, jako język ojczysty wykorzystuje prawie 400 mln osób, a zna go ponad miliard ludzi na Ziemi i ta liczba ciągle rośnie.

4️⃣ miejsce dzierży język arabski wraz ze swoimi dialektami, które często wpływają na komunikacyjne problemy. Klasyczny arabski to święty język Islamu i w tym to właśnie języku odbywają się odczyty Koranu podczas modlitw. Początki tego języka datuje się na VIII wiek p.n.e., a jego rozwój można podzielić na 3 etapy: język protoarabski z dialektami staroarabskimi, arabski klasyczny i arabski literacki. Łącznie językiem posługuje się ponad 295 mln ludzi.

5️⃣ miejsce zajmuje hindi, którym posługuje się jako pierwszym językiem 180 mln osób, natomiast przy zaklasyfikowaniu jako dialekty hindi języków radżastani, bihari oraz pahari aż 422 mln. Jest to język należący do grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich, który od XII wieku istnieje także jako język pisany. Używany jest głównie w Indiach (równolegle z angielskim) i Nepalu.

➡️ Podsumowując, powyższa piątka na pewno nie jest zagrożona wyginięciem, przynajmniej w najbliższym czasie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *