Ile języków obcych jest na świecie?

🌍 Czy wiecie, że na świecie używanych jest prawie 7 tysięcy języków. I są one w ciągłym użyciu! Napisaliśmy „prawie”, gdyż dokładne oszacowanie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych dialektów i gwar. Liczba ta jednak ciągle maleje. Na chwilę obecną UNESCO zarejestrowało ponad 2500 języków zagrożonych wymarciem. Natomiast wielu lingwistów twierdzi, że w ciągu najbliższych 100 lat przynajmniej 3000 z nich niemal na pewno zaniknie.

➡️ Skąd w ogóle taka liczba? Czy chociaż jedna osoba spotkała się z ich małą częścią? Jest to wysoce nieprawdopodobne, ale kto wie 🕵️‍♀️ Podstawową jednostką klasyfikacji języków jest rodzina językowa, w obrębie której znajdują się mniejsze grupy i zespoły. Istnieją jednak języki, które trzeba rozdzielić na dodatkowe jednostki pośrednie, jak podrodzina i gałąź. Nie sposób ich wszystkich skatalogować, gdyż przeważająca część języków świata pozostaje wciąż w formie bezpiśmiennej.

➡️ Po co zatem ludziom było tyle języków? Nie lepiej by zrobili tworząc jeden uniwersalny? Istnieje teoria, że wszystkie ludzkie języki wywodzą się właśnie od jednego prajęzyka, nazywanego Proto-Human, tzw. prajęzyk ludzkości. Teza ta jest jednak trudna do udowodnienia ze względu na olbrzymi przedział czasowy pomiędzy współczesnością, a czasami, kiedy ten hipotetyczny język mógł być w użyciu. Do tej pory zatem nie wiadomo tak naprawdę, czy powtarzające się w wielu językach słowa o podobnym brzmieniu i znaczeniu są jedynie zapożyczeniami, czy może reliktami wspólnej przeszłości językowej.

My zapraszamy do nauki tych najbardziej popularnych 🇬🇧 🇩🇪 🇫🇷 🇷🇺 🇮🇹 🇪🇸. Zaczynając od nich, będziemy mieć większe szanse zgłębiać ich dialekty oraz pozostałe odmiany 🔎🌏

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *